Conference Topic / Konferans Konuları
  1. Engineering Topics/ Mühendislik Konuları

   • Industrial Engineering / Endüstri Mühendisliği
   • Textile Engineering / Tekstil Mühendisliği
   • Civil and Architecture Engineering / İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık
   • Mining Engineering/ Maden Mühendisliği
   • Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği
   • Renewable Energy/ Yenilenebilir Enerji
   • Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
   • Electrical-Electronics Engineering / Elektrik- elektronik Mühendisliği
   • Metallurgical and Materials Engineering / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
   • Environmental Engineering / Çevre Mühendisliği
   • Computer and Informatics Engineering / Bİlgisayar ve Enformatik Mühendisliği
   • Food Engineering / Gıda Mühendisliği
   • Geological Engineering / Jeoloji Mühendisliği
   • Railway Engineering / Raylı Sistemler Mühendisliği
  2. Science Topics/ Bilim Konuları

   • Math / Matematik
   • Pyhsic / Fizik
   • Chemistry / Kimya
   • Biology / Biyoloji
   • Statistic / İstatistik
   • Veterinary/Veterinerlik

CONFERENCE LANGUAGE / KONFERANS DİLİ

 • Conference Languages are Turkish and English. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • No simultaneous translation service will be provided. / Simultane çeviri hizmeti verilmeyecektir.