Review Process / Hakemlik Süreci

The review process for papers submitted for the International Conference of Multidisciplinary,Engineering, Science, Education and Technology(IMESET) is refereed.

Authors will be notified about their submission results in a week.

The IMESET has a double-blind peer-review process.

Any paper submitted for the IMESET is reviewed by at least two international reviewers.

Decision of the paper will be made according to comments of  the reviewers.

If the comments are not addressed well in the improved paper, then the author should revise paper.

Author should format the accepted papers according to paper guideline.

Review Process / Hakemlik Süreci

Uluslararası Multidisipliner, Mühendislik, Bilim, Eğitim ve Teknoloji konferansı hakemlidir.

Yazarlar gönderim tarihlerinden itibaren bir hafta içerisinde bilgilendirilecektir.

IMESET kör hakemlik sistemi uygulamaktadır.
IMESET konferansa gönderilen bildiriler en az iki adet hakeme gönderilmektedir.

Bildirilerle ilgili kararlar hakemlerden gelen yorumlara göre yapılmaktadır.

Hakem yorumlarına göre uygun hazırlanmayan bildiriler bildiri yazarına iade edilmektedir.

Yazarlar tebliğlerini yayın formatına uygun olarak hazırlamalıdır.